Nova convocatòria ACREDITA'T. Procés d'acreditació de competències professionals

Procés d'avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l'experiència professional o formació no oficial; per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir-la.

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze instituts del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial, sempre i quan disposin dels requisits d’experiència professional en algun dels quatre sectors que es convoquen: esports, dependència, instal·lacions i administració i gestió.

Concretament, els àmbits susceptibles d'acreditació són:

Activitats físiques i esportives
Adreçat a professionals de l'esport i del socorrisme que vulguin obtenir una acreditació oficial per regularitzar la seva situació i/o finalitzar una titulació oficial. S'adreça especialment als que tinguin experiència en el guiatge de persones en activitats esportives i recreatives en medi natural, en la programació, direcció i dinamització d'activitats de condicionament físic i en la prevenció d'accidents i vigilància en entorn aquàtic.

Administració i gestió
S'adreçà a persones amb experiència en tasques d'organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa i d'assistència a la direcció que vulguin acreditar les seves competències per convalidar part d'un títol oficial amb valor al mon laboral.

Dependència
S'adreça als treballadors d'atenció a les persones en situació de dependència tant en domicili, institucions socials o mitjançant teleassistència. Disposar d'aquesta acreditació permet l'obtenció de part del títol o bé d'un certificat de professionalitat.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions
S'adreça als diferents instal·ladors en el camp d'instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques o sistemes automatitzats; instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids; instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació; maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció.

L'obtenció de l'acreditació, en alguns cassos els permetrà adequar-se a la regulació del sector per exercir la professió i també capitalitzar-la per l'obtenció del títol.

Les persones interessades a participar han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit.

La preinscripció està oberta del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

Des de la Fundació Paco Puerto, com a punt d'informació del programa Acredita't, realitzarem dues sessions informatives grupals per a donar informació sobre la convocatòria i els requisits i documentació a presentar per tal de participar a la convocatòria.

Aquestes sessions informatives es realitzaran a la seu de la Fundació Paco Puerto, Via Laietana, 16, 8ª Planta els següents dies:

1ª sessió. Dimarts 7 de novembre a les 11:00 hores
2º sessió. Dimarts 28 de novembre, a les 11:00 hores

Per tal de participar a les sessions no és necessària inscripció prèvia.

Si teniu qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de la convocatòria, podeu fer arribar un mail a fppuerto@ccoo.cat amb l'assumpte Acredita't