Formador/a certificat de professionalitat Mediació Comunitària a Mataró

La Fundació Paco Puerto necessita cobrir el lloc de formador/a per a impartir el certificat de professionalitat de Mediació Comunitària a Mataró.

Els requisits són:

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

Acreditació de la competència docent (experiència com a formador/a)
– Disposar del certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.
– Disposar de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia, o d’un títol universitari oficial de postgrau en els citats àmbits.
– Disposar del Certificat d’Aptitud Pedagògica o dels títols professionals d’Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògic, o del Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les Professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
– Disposar una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

Les persones interessades hauran d’adreçar un correu electrònic a l’atenció de Gemma Ballestero, coordinadora del curs, al mail gballestero@ccoo.cat