Promoure actuacions que contribueixin a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la qualificació professional, l’assessorament i l’orientació.

 • Assessorar i orientar els treballadors i les treballadores sobre les possibilitats i alternatives d’ocupació.
 • Promoure la inserció laboral i qualificació professional dels treballadors i treballadores a través d’una formació que s’adapti a les seves necessitats i a les de les empreses.
 • Participar en projectes internacionals que promoguin tercers països en qualsevol de les finalitats anteriors.
 • Promoure la integració de la formació en la planificació estratègica de les empreses, relacionant-la amb els propis objectius, per fer front als requeriments dels mercats.
 • Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a element d’integració i cohesió social dels treballadors i les treballadores de Catalunya.

A la Fundació Paco Puerto creiem que les nostres actuacions han d’estar acompanyades sempre per una sèrie de comportaments i actituds personals irrenunciables. Es tracta que les nostres intervencions, projectes i maneres de fer siguin reconegudes

 • pel compromís amb els clients
 • per la transparència i claredat en la gestió
 • per la flexibilitat que ens permet adaptar-nos a les necessitats d’empreses i persones
 • pel rigor en les actuacions que garanteixen estàndards i referents normatius
 • pel treball en xarxa i la col•laboració amb centres i professionals de la formació

La Fundació per a la Formació i l’estudi Paco Puerto renova anualment des de 2002 la certificació del seu sistema de gestió de qualitat conforme a la norma ISO 9001:2008. La certificació de qualitat consolida el nostre saber fer, assegura la correcta realització dels processos, permet la detecció de deficiències organitzatives i assegura les bases per a la millora continua.

La política de qualitat que promou i impulsa la direcció de la Fundació Paco Puerto es basa en:

 • Satisfer les necessitats dels nostres clients i analitzar la situació i perspectives del mercat (requisits i expectatives de clients i competidors)
 • Planificar la nostra activitat amb l’objectiu de qualitat de servei.
 • Aplicar la millora continuada com a element de desenvolupament organitzatiu.
 • Determinar, proporcionar i mantenir la infraestructura necessària per obtenir la conformitat dels requisits del nostre servei, dins de l’ambient de treball adequat.
 • Fer de la qualitat un element bàsic en la cultura de l’empresa.

L’equip de la Fundació Paco Puerto està constituït per diferents perfils que configuren un equip multidisciplinari capaç de donar resposta a les necessitats d’empreses i alumnes, tot i adaptant-se als nous requeriments del mercat. És així que comptem amb experts en:

 • assessorament i orientació professional
 • consultoria i prospecció empresarial
 • coordinació i gestió de formació professional
 • qualitat i avaluació

La nostra organització respon a un doble vessant: funcional i territorial:

L’any 1988 CCOO de Catalunya promou la creació del Centre de Formació i Promoció Ocupacional- CEPROM. El naixement del CEPROM marca la voluntat de CCOO d’intervenir directament en la formació dels treballadors i treballadores des d’un àmbit professionalitzat, amb les màximes garanties de qualitat i transparència, i com una contribució més a la millora de les condicions laborals i la igualtat d’oportunitats.

L’any 1998, el CEPROM es transforma en la Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto, ampliant la seves finalitats inicials i incorporant les actuacions d’assessorament i orientació professional al seu àmbit d’intervenció.

L’estreta vinculació de la Fundació amb CCOO queda palesa a través del seu màxim òrgan de direcció, el patronat constituït per:

 • President: Josep Maria Romero Velarde
 • Secretario: Antoni Mora Núñez
 • Tresorer: José Fernández González
 • Vocals:
  • Gonzalo Plata Jiménez
  • Luís Jiménez Mesa
  • Jaume Sellés Santiveri
  • Aurora Huerga Barquin
  • Javier Pacheco Serradilla

Paco Puerto Otero (Las Cabezas de San Juan, Sevilla, 1947 – Barcelona, 1992). La consciència política d’en Paco s’inicià molt aviat. Durant els anys cinquanta, demanava al seu pare, jornaler agrícola en un poble enclavat a les maresmes arrosseres del Guadalquivir, que el deixés acompanyar-lo als camps, on, juntament amb altres camperols, de nit i d’amagat, escoltaven les notícies de Radio España Independiente, l’emissora del PCE en l’exili.

Va anar a escola fins als set o vuit anys, ja que aviat s’incorporà al món del treball. Va aprendre l’ofici de forner i el de mestre de pala en el poble de Cotos, zona coneguda com l’Illa de l’Arròs. Durant aquesta època va començar a aprendre a llegir i a escriure.

Als 19 anys, en Paco deixà el seu poble per anar cap a Barcelona. En arribar a l’estació de França va tenir tal impacte que anys després organitzà visites diàries a l’estació per anar a rebre els immigrants que venien des d’Andalusia.

A Barcelona va fer de polidor i de venedor fins que ingressà al sector de la construcció, on treballà durant anys. Mentre feia el servei militar va obtenir el certificat d’estudis primaris.

L’any 1970 es posà en contacte amb Comissions Obreres, als menjadors universitaris del carrer Canuda. El van detenir per primer cop el 1971, mentre repartia propaganda de convocatòria a la vaga general durant l’ocupació policial de la SEAT. En Paco fou jutjat i empresonat.

Ingressà al Partit Socialista Unificat de Catalunya. Fou empresonat diverses vegades més fins que l’any 1976 li fou aplicada l’amnistia aprovada pel Reial Decret-Llei de 30 de juliol. Des d’aquest moment, en Paco va estar lligat al sindicat de Construcció de CCOO de Catalunya. Participà en el primer congrés de CCOO en la legalitat, i formà part de la seva Comissió Executiva, i fins a la seva mort fou membre del Consell Nacional, òrgan màxim del sindicat entre congressos.

Durant els anys vuitanta fou una de les persones que més contribuí a l’impuls de les polítiques d’ocupació del sindicat, a través dels centres d’assessorament ocupacional de CCOO, que es posaren en marxa amb la creació del Centre de Formació i Promoció Ocupacional el 1988, l’actual Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto.