SERVEIS A LES EMPRESES

Des de la Fundació Paco Puerto creiem que la formació no pot ser un fet aïllat dins de l’empresa, sinó que ha d’integrar-se en la planificació estratègica i, per tant, ha d’estar relacionada directament amb les metes i els objectius de l’organització i les seves necessitats de millora, per poder fer front als nous requeriments del mercat. És sota aquesta òptica que t’oferim:

Fes clic sobre qualsevol dels quadres que desitgis per a obtenir més informació

Anàlisi de
necessitats
formatives

Avaluació
Disseny
Pla de
formació

Accions
formatives

Gestió
del credit de
formació