Preparació ACTIC nivell bàsic

Dates: 01-04-2020 al 30-10-2020

Hores: 24 últimes places

Preu:60€ Afiliats:30€

Sector: Tots

Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Preparació ACTIC nivell mitjà

Dates: 01-04-2020 al 30-10-2020

Hores: 60 últimes places

Preu:80€ Afiliats:40€

Sector: Tots

Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Dates: 14-04-2020 al 07-05-2020

Hores: 15 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Anglès B1.A

Dates: 15-04-2020 al 09-06-2020

Hores: 60 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Berga

més informació
Mètode globalitzat. Treball per projectes

Dates: 15-04-2020 al 06-06-2020

Hores: 30 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Anglès A2.B

Dates: 16-04-2020 al 02-07-2020

Hores: 75 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

Dates: 17-04-2020 al 05-06-2020

Hores: 34 inici immediat

Preu:330€ Afiliats:130€ Nous afil:200€

Sector: Educació i formació

Localitat: Lleida

més informació
Enologia

Dates: 17-04-2020 al 05-06-2020

Hores: 40 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Flix

més informació
Treball amb les intel·ligències múltiples

Dates: 17-04-2020 al 13-06-2020

Hores: 30 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

Dates: 17-04-2020 al 05-06-2020

Hores: 34 inici immediat

Preu:330€ Afiliats:130€ Nous afil:200€

Sector: Educació i formació

Localitat: Barcelona

més informació
Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

Dates: 18-04-2020 al 06-06-2020

Hores: 34 inici immediat

Preu:330€ Afiliats:130€ Nous afil:200€

Sector: Educació i formació

Localitat: Terrassa

més informació
Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

Dates: 18-04-2020 al 06-06-2020

Hores: 34 inici immediat

Preu:330€ Afiliats:130€ Nous afil:200€

Sector: Educació i formació

Localitat: Lleida

més informació
MOS: Microsoft Office Word II

Dates: 20-04-2020 al 13-05-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris

Dates: 20-04-2020 al 04-05-2020

Hores: 20

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Manresa

més informació
Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya

Dates: 20-04-2020 al 13-07-2020

Hores: 36

Preu:250€ Afiliats:125€ Nous afil:170€

Sector: FSC Administració Pública

Localitat: Barcelona

més informació
MOS: Microsoft Office PowerPoint

Dates: 21-04-2020 al 28-05-2020

Hores: 35

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Eines de coaching nivell 2

Dates: 21-04-2020 al 07-05-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Anglès C1.A

Dates: 22-04-2020 al 01-07-2020

Hores: 60

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Comerç electrònic i botiga virtual

Dates: 22-04-2020 al 27-05-2020

Hores: 45

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Acompanyament durant el procés de dol

Dates: 23-04-2020 al 07-05-2020

Hores: 20

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Francès A2.B

Dates: 23-04-2020 al 21-07-2020

Hores: 75

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Anglès B1.D

Dates: 27-04-2020 al 29-06-2020

Hores: 60

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Ergonomia i higiene postural

Dates: 27-04-2020 al 27-05-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)

Dates: 28-04-2020 al 16-06-2020

Hores: 50

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Dates: 04-05-2020 al 15-06-2020

Hores: 40

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Anglès C1.D

Dates: 04-05-2020 al 13-07-2020

Hores: 60

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Girona

més informació
Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Dates: 04-05-2020 al 10-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Girona

més informació
Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Dates: 05-05-2020 al 02-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació
Intermediate English Conversation

Dates: 05-05-2020 al 07-07-2020

Hores: 25

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Girona

més informació
Primers auxilis

Dates: 05-05-2020 al 21-05-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Fotografia digital i tractament d'imatges

Dates: 05-05-2020 al 04-06-2020

Hores: 35

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Nòmines i Seguretat Social I

Dates: 06-05-2020 al 08-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

Dates: 08-05-2020 al 23-05-2020

Hores: 35

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Guia per a l'elaboració de la programació didàctica en la Formació Professional

Dates: 09-05-2020 al 06-06-2020

Hores: 30

Preu:195€ Afiliats:80€ Nous afil:120€

Sector: Educació i formació

Localitat: Tortosa

més informació
Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat

Dates: 09-05-2020 al 30-05-2020

Hores: 20

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Mètode globalitzat. Treball per projectes

Dates: 09-05-2020 al 27-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Resolució de conflictes

Dates: 11-05-2020 al 10-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Comptabilitat bàsica

Dates: 13-05-2020 al 29-06-2020

Hores: 60

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Neurolideratge

Dates: 21-05-2020 al 25-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Girona

més informació
MOS: Microsoft Office Excel II

Dates: 26-05-2020 al 30-06-2020

Hores: 30

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Girona

més informació
MOS: Microsoft Office Access

Dates: 27-05-2020 al 01-07-2020

Hores: 45

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació