• Activitats físiques i esportives
  • Administració i gestió
  • Administració_Funció Pública (Oposicions)
  • Agrària
  • Arts gràfiques
  • Comerç i màrqueting
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Ensenyament i formació
  • Fabricació mecànica
  • Formació transversal
  • Hostaleria i turisme
  • Idiomes
  • Imatge i so
  • Indústria alimentària
  • Informàtica i comunicacions
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Instal·lació i manteniment
  • Activitats culturals i recreatives (1 curs)
  • Activitats físiques i esportives recreatives
  • Administració i auditoria (4 cursos)
  • Agricultura
  • Alemany
  • Anglès
  • Assistència social (1 curs)
  • Atenció al client
  • Atenció sanitària (no infermeria) (2 cursos)
  • Atenció social (2 cursos)
  • Autonòmica: Generalitat (2 cursos)
  • Català
  • Compra-Venda (1 curs)
  • Construccions metàl·liques i soldadura
  • Control i seguretat (4 cursos)
  • Convivència i mediació escolar
  • Cures auxiliars i infermeria (2 cursos)
  • Desenvolupament (1 curs)
  • Dietètica
  • Disseny i multimèdia (2 cursos)
  • Edició
  • Educació (3 cursos)
  • Electricitat (5 cursos)
  • Electromecànica de vehicles (1 curs)
  • Energia renovable
  • Equips electrònics
  • Especialització
  • Formació i educació
  • Forn, pastisseria, confiteria
  • Francès
  • Funció pública
  • Gestió ambiental
  • Gestió i consultoria empresarial-legislació
  • Habilitats personals i interpersonals (24 cursos)
  • Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu
  • Indústries de begudes
  • Informació i comunicació
  • Informàtica (1 curs)
  • Intervenció educativa (7 cursos)
  • Llengua de signes (2 cursos)
  • Local: Ajuntaments i Diputacions (1 curs)
  • Logística comercial i gestió del transport
  • Maquinària i equips industrials
  • Mecànica (1 curs)
  • Metodologia didàctica (4 cursos)
  • Màrqueting i relacions públiques (6 cursos)
  • Ofimàtica i Internet (3 cursos)
  • Orientació laboral
  • Produccions fotogràfiques (1 curs)
  • Qualitat
  • Ramaderia
  • Recursos humans i personal (4 cursos)
  • Restauració (1 curs)
  • Rus
  • Sanitat: ICS
  • Seguretat i salut laboral (3 cursos)
  • Serveis i productes sanitaris
  • Transport per carretera (4 cursos)
  • Turisme
  • Tècnic de formació
  • Competències digitals (3 cursos)
  • TIC 4.0
  • A.2.A. Llengua de Signes Catalana
  • A.2.B. Llengua de Signes Catalana (1 curs)
  • A.2.C. Llengua de Signes Catalana
  • A.2.D. Llengua de Signes Catalana
  • ADOBE Ilustrator I
  • ADOBE Photoshop (1 curs)
  • Acompanyament durant el procés de dol (1 curs)
  • Activitat de les administracions públiques. La contractació
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
  • SSCB0109_MF1020_Agents del procés comunitari
  • Alemany A1.A
  • Alemany A1.B
  • Alemany A.2.A.
  • Alemany A.2.B.
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital (1 curs)
  • Anglès A1.A
  • Anglès A1.B
  • Anglès A2.A
  • Anglès A2.B
  • Anglès B.1.A.
  • Anglès B.1.B.
  • Anglès B.1.C.
  • Anglès B.1.D.
  • Anglès B.2.A.
  • Anglès B.2.B.
  • Anglès B.2.C.
  • Anglès B.2.D.
  • Anglès C.1.A.
  • Anglès C.1.B.
  • Anglès C.1.C.
  • Anglès C.1.D.
  • Anglès C.2.A.
  • Anglès C.2.B.
  • Anglès C2.C
  • Anglès C2.D
  • COMT0411_MF1002_Anglès professional per a activitats comercials
  • Anglès: Atenció al públic
  • Animació sociocultural
  • Anàlisi de balanços
  • Aprenentatge basat en projectes
  • SEAG0211_MF1972_Apectes ambientals de l'organizació
  • Aspirant a vigilant de seguretat privada
  • Aspirant escorta privat
  • ADGD0110_Assistència en la gestió dels procediments tributaris
  • Atenció a la diversitat
  • Atenció a la diversitat: TDA.
  • Atenció a la diversitat: autisme.
  • Atenció a la diversitat: dislèxia
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
  • COMT0110_Atenció al client, consumidor o usuari
  • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
  • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
  • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars (1 curs)
  • Atenció infermera al pacient oncològic
  • Atenció infermera al pacient ostomitzat
  • Atenció infermera en un servei d'urgències
  • SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
  • ADGD0108 _MF0232_Auditoria
  • Autocad 2D
  • Autocad 2D i 3D
  • Autocad 3D (1 curs)
  • Automatització Programable I (2 cursos)
  • Automatització Programable II (2 cursos)
  • SSCE0110_MF1445_Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
  • Benestar animal
  • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
  • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
  • Bon govern i transparència. Administració digital
  • Business English - Banking and Finances
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (4 cursos)
  • Català B
  • Català C
  • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
  • Com elaborar un pla de màrqueting digital (1 curs)
  • Com parlar en públic (1 curs)
  • Comerç a través de les xarxes socials
  • Comerç electrònic i botiga virtual (1 curs)
  • Community manager (1 curs)
  • FMEH0109_UF0881_Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
  • Comptabilitat avançada
  • Comptabilitat bàsica (2 cursos)
  • Comptabilitat informatitzada
  • Conducció de reunions
  • IFCD0110_MF0950_Construcció de pàgines web
  • Contenció emocional per a educadors II
  • Contractació
  • Control de pànic col·lectiu (1 curs)
  • Controlador d'accessos
  • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
  • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
  • Cuina (1 curs)
  • Cuina de temporada
  • Cuina japonesa
  • Cuinar i conservar al buit
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (1 curs)
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària
  • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
  • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
  • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
  • Cures infermeres al pacient cremat
  • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
  • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (1 curs)
  • SSCB0110_Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
  • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
  • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
  • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
  • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
  • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D
  • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D (1 curs)
  • Diversitat sexual i afectiva a l'empresa
  • Diversitat sexual i afectiva a l'escola
  • SSCE0110_Docència de la formació professional per a l'ocupació
  • Eines de coaching nivell 1 (1 curs)
  • Eines de coaching nivell 2 (3 cursos)
  • Eines de comunicació per intervencions públiques
  • Eines google
  • Eines pel guia turístic
  • Eines per a la mediació
  • Eines per a un ús no sexista del llenguatge
  • El menjador escolar (1 curs)
  • Electricitat industrial
  • English immersion
  • Enologia
  • Entrevista per competències
  • Ergonomia i higiene postural
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
  • Estratègies de Marketing 2.0
  • Estratègies de Màrqueting digital
  • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
  • Fabricació additiva per impressió 3D
  • Finances per a no financers
  • Finances públiques
  • Fiscalitat operativa
  • SSCB0109_MF1023_Foment i suport associatiu
  • Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius
  • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament
  • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats)
  • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
  • Formació per a la Comissió d'Igualtat. La importància del seguiment i l'avaluació
  • Formació per a tutors d'empresa
  • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
  • Fotografia digital i tractament d'imatges
  • Francès A1.A
  • Francès A1.B
  • Francès A2.A
  • Francès A2.B
  • Funció pública
  • ADGD0110_MF1786_Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
  • ADGD0110_MF1787_Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
  • Gestió administrativa sanitària
  • ADGD0110_MF1785_Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
  • COMT0411_Gestió comercial de vendes
  • COML0309_UF0929_Gestió de comandes i estoc
  • SSCB0109_MF1025_Gestió de conflictes entre agents comunitaris
  • SSCB0209_MF1040_Gestió de conflictes i procés de mediació
  • Gestió de l'estrès (1 curs)
  • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
  • COMT0411_MF1001_Gestió de la força de vendes i equips de comercials
  • COMM0112_Gestió de màrqueting i comunicació
  • COMT0110_MF0245_Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
  • Gestió del canvi en l'organització
  • Gestió del temps
  • Google analytics I google metatags (1 curs)
  • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
  • Guia caní
  • Guia per a l'elaboració de la programació didàctica en la Formació Professional
  • AFDA0611_Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • AFDA0209_Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
  • Habilitats de comunicació (3 cursos)
  • Habilitats directives (2 cursos)
  • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
  • SSCE0110_MF1444_Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
  • Infeccions nosocomials
  • Infermera i farmacologia avançada
  • Infermera i farmacologia bàsica
  • COMT0110_MF0241_Informació i atenció al client/consumidor/usuari
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
  • Inglés básico
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
  • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
  • ELEE0109_MF0820_Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
  • ELEE0109_MF0821_Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
  • IFCD0110_MF0951_Integració de components de programari en pàgines web
  • Intel·ligència emocional (3 cursos)
  • Intermediate English Conversation
  • Internet de les coses (nivell avançat)
  • Introducció a Internet de les Coses (1 curs)
  • Introducció a la igualtat de gènere. Conceptes bàsics
  • Introducció al Lean Manufacturing
  • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil
  • L'assetjament en l'àmbit sanitari
  • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
  • La cuina dels arrossos
  • Legislació i normativa relacionada amb el diàleg social
  • Lideratge d'equips (1 curs)
  • COMM0112_MF2186_Llançament i implantació de productes i serveis
  • Llei de protecció de dades
  • Logística integral
  • M Formació programada per les empreses
  • ADGD0108_MF0231_Comptabilitat i fiscalitat
  • HOTR0408_MF0261_Tècniques culinàries
  • AFDA0611_MF0272_Primers auxilis
  • AFDA0611_MF0507_Conducció de persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • COML0309_MF1005_Optimització de la cadena logística
  • COML0309_MF1015_Gestió de les operacions d'emmagatzematge
  • MF1016 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
  • MF1017 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
  • SSCS0208_MF1018_Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
  • SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
  • SSCG0209 _MF1026_Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
  • SSCG0209_MF1038_Contextos socials d'intervenció comunitària
  • SSCG0209_MF1039_Prevenció de conflictes
  • SSCB0110_MF1431_Programacions culturals
  • SSCB0110_MF1432_Projectes d'animació cultural
  • SSCB0110_MF1433_Màrqueting cultural
  • MOS: Microsoft Office Access
  • MOS: Microsoft Office Excel
  • MOS: Microsoft Office Excel II (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint
  • MOS: Microsoft Office Word
  • MOS: Microsoft Office Word II
  • Malalts terminals i cures pal·liatives
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
  • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
  • Manteniment d'instal·lacions
  • ENAE0108_MF0837_Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • ELEM0311_MF1979_Manteniment de sistemes d'automatització industrial
  • Marc normatiu personal laboral
  • FMEH0109_MF0091_Mecanitzat per arrancada de ferritja
  • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
  • SSCG0209_Mediació comunitària
  • Metodologia ABP en cicles formatius de FP
  • Metodologia CLIL (AICLE)
  • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
  • SSCB0109_MF1022_Metodologia de la dinamització comunitària
  • Millora de la programació didàctica Educació Secundària Educació física
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
  • Mindfulness (4 cursos)
  • Mobilització i trasllat de pacients
  • ENAE0108_MF0836_Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
  • ELEM0311_MF1978_Muntatge de sistemes d'automatització industrial
  • ELEE0109_Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • ENAE0108_Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • ELEE0109_MF0825_Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
  • ELEM0311_Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
  • ELEE0109_MF0823_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
  • ELEE0109_MF0824_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
  • Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
  • Negociació i tancament eficaç de vendes
  • Neurolideratge
  • Neuromàrqueting
  • SEAG0211_MF1971_Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
  • Normativa legal en la implantació de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral
  • Nutrició i dietètica
  • Nòmines i Seguretat Social I (3 cursos)
  • Nòmines i Seguretat Social II (1 curs)
  • ADGD0110_MF1783_Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
  • ADGD0110_MF0233_Ofimàtica
  • HOT091_Operacions bàsiques de cuina
  • Operacions de venda
  • Operador en central receptora d'alarmes
  • COMT0411_MF1000_Organització comercial
  • COMT0110_MF0246_Organització d'un sistema d'informació de consum
  • COML0309_MF1014_Organització de magatzems
  • COML0309_Organització i gestió de magatzems
  • Organització sector públic
  • Orientacions Bàsiques en educació secundària
  • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions generals per a la programació d'unitats didàctiques destinades al Cos de professors d'ensenyament secundari
  • Orientacions per a la programació didàctica
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària - T
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Educació física
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Francès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Música
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic-Tecnològic
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Educació Física
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Anglès
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Biologia i geologia
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Física i química
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Geografia i història
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Llengua castellana i literatura
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Llengua catalana i literatura
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Matemàtiques
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Orientació educativa
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Tecnologia
  • SSCE0110_MF1446_Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
  • SSCB0109_MF1020_Participació ciutadana
  • Pautes per a l'elaboració del diagnòstic i del pla d'igualtat en l'empresa
  • Personal branding
  • Pla de màrqueting per a dispositius mòbils
  • Plans d'igualtat
  • Pneumàtica. Nivell 1
  • Pneumàtica. Nivell 2
  • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
  • Postres de restaurant
  • HOTR0408_MF0260_Preelaboració i conservació d'aliments
  • Preparació ACTIC nivell bàsic (1 curs)
  • Preparació ACTIC nivell mitjà (1 curs)
  • Preparació ACTIC nivell superior
  • Preparació accés a l'administració local. Grup A
  • Preparació accés a l'administració local. Grup C
  • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2
  • Preparació d'oposicions per a Auxiliars de gestió C2 Ajuntament de Terrassa
  • Preparació de l'oposició al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Part General
  • Preparació de l'oposició al cos de bomber/a de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya (1 curs)
  • Preparació de la prova de coneixement de llengua catalana per a Auxiliars d'hoteleria. Nivell bàsic A2
  • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
  • FMEH0109_MF0090_Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
  • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
  • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
  • Preparació oposicions IMSST i Ajuntament de Tarragona: temari general grups A2
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria discapacitat intel·lectual
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
  • Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics
  • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya
  • Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria (1 curs)
  • SEAG0211_MF1974_Prevenció de riscos ambientals
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)
  • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
  • Primers auxilis
  • Principis coeducatius a l'escola
  • Procediment administratiu
  • Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic
  • Procediments de Recursos Humans objectius i lliures de estereotips
  • FMEH0109_MF0089_Processos per arrencament de ferritja
  • FMEH0109 _UF0881_Procés de mecanització per arrencada de ferritja
  • Programació neurolingüística (3 cursos)
  • Programar en competències
  • COMT0411_MF0503_Promocions en espais comercials
  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials (1 curs)
  • Protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència
  • IFCD0110_Publicació de pàgines web
  • Radioscòpia
  • Rebosteria
  • ENAE0108_MF0835_Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
  • Resolució de conflictes (2 cursos)
  • Resolució de conflictes i mediació escolar
  • Robòtica (1 curs)
  • Salut emocional per a educadors i docents
  • Salut i exercici físic per l'esquena
  • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
  • SSCE0110_MF1443_Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
  • Sensibilització i prevenció de l'assetjament
  • Serveis assistencials a persones amb dependència
  • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
  • Serveis assistencials en salut mental (1 curs)
  • Sistema smed i metodologia 5S
  • SEAG0211_MF1973_Sistemes de gestió ambiental
  • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
  • Soldadura: MIG-MAG
  • Soldadura: TIG
  • TEI. Preparació concurs oposició
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà)
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic)
  • TEI_Preparació concurs oposició
  • TIS. Preparació concurs oposició
  • TIS_Pack preparació oposicions (Actic bàsic)
  • TIS_Pack preparació oposicions (Actic mitjà)
  • Taller de preparació de les proves d'avaluació de les competències professionals
  • Tapes, canapès i pinxos
  • Tecnologia específica d'automoció: Software
  • Transport de seguretat (1 curs)
  • Treball amb les intel·ligències múltiples
  • Treball en equip (1 curs)
  • Tècniques de massatge
  • Tècniques de negociació
  • Tècniques de relaxació (1 curs)
  • Tècniques de venda i formació de venedors
  • SSCB0109_MF1024_Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
  • COML0309_UF0926_Disseny i organització del magatzem
  • COML0309_UF0927_Gestió de l'equip de treball del magatzem
  • AFDA0611_UF2286_Disseny i gestió d'Itineraris per baixa i mitja muntanya
  • AFDA0611_UF2287_Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya
  • AFDA0611_UF2288_Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya
  • SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (1 curs)
  • FMEH0109 _UF0883 _Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (1 curs)
  • Vigilant d'explosius
  • Violència masclista a la escola
  • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
  • Xarxes socials (1 curs)
  • Part general: marc normatiu TEI/TIS
  • Curs bàsic de salut laboral
  • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat (2 cursos)
  • Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics i en centres comercials
  • Introducció a la formació sindical
  • MARKETING DIGITAL
  • Atenció al client
  • Curs bàsic gestió de comandes 4.0
  • Actualització de coneixements del Procediment Administratiu i del Règim jurídic de l'Administració Pública. Categoria C
  • Actualització de coneixements del Procediment Administratiu i del Règim jurídic de l'Administració Pública. Categoria Subaltern
  • Altes capacitats: intervenció educativa (1 curs)
  • Anàlisi d'estats financers (1 curs)
  • Autocura en acció: superant vivències estressants
  • Avaluació de l'aprenentatge en línia
  • COML0309_UF0928_Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem
  • COMT0411_MF1002_Anglès professional per a activitats comercials
  • Canals de promoció i publicitat en els dispositius mòbils
  • Català bàsic
  • Com organitzar una reunió virtual
  • Comerç electrònic en dispositius mòbils
  • Competències per a un teletreball efectiu (1 curs)
  • Desenvolupament aplicacions amb Android nivell bàsic
  • Desenvolupament d'aplicacions amb Android nivell avançat
  • Diagnosis d'avaries mitjançant osciloscopi i màquina diagnosis. Nivell I (1 curs)
  • Diagnosis d'avaries mitjançant osciloscopi i màquina diagnosis. Nivell II
  • Digitalització del teixit empresarial a través de la impressió 3D industrial: recerca de casos d'ús viables per a la teva indústria 
  • Educació Inclusiva: dislèxia (1 curs)
  • Educació inclusiva: TDA (1 curs)
  • Educació inclusiva: autisme (1 curs)
  • Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia (1 curs)
  • El dret a morir dignament (1 curs)
  • Fisioteràpia Respiratòria
  • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic
  • Francès B1.A
  • Francès B1.B
  • Francès B1.C
  • Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball
  • Gestió de tresoreria (1 curs)
  • Interculturalitat i salut (1 curs)
  • Introducció al posicionament web (1 curs)
  • Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions (1 curs)
  • Mecanització amb màquina eina convencional
  • Mecànica d'automoció (1 curs)
  • Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell bàsic
  • Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell mitjà
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Educació Física
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FOL
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP 525 Sistemes Electrotècnics i Automàtics
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Informàtica
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Manteniment de vehicles
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Mecanitzat i manteniment de màquines PTFP 0611 (1 curs)
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Infantil
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Música
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Primària
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Primària. Educació especial
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. TEI (2 cursos)
  • Plataforma virtual (1 curs)
  • Presentacions orals tècniques en anglès
  • Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció front al COVID-19 (1 curs)
  • Prevenció del maltractament en l'àmbit geriàtric
  • Programació de màquines eina i control numèric (CNC)
  • Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia (1 curs)
  • SEAD0112 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Seguretat privada: La violència sexual en espais d'oci; prevenció, detecció i atenció a les víctimes
  • Serveis en el núvol (cloud) amb AWS – Nivell I: Eines pel teletreball
  • Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?
  • UF2284_Entorn de baixa i mitja muntanya,cartografia, conservació, meteorologia i orientació
  • UF2285_Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya
  • UF2289_Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya
  • UF2672_Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat
  • UF2673_Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns
  • UF2674_Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns
  • UF2675_Mitjans de protecció i armament
  • UF2676_Tècniques de protecció de persones

Cursos amb preinscripcions obertes


  • A.2.B. Llengua de Signes Catalana - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 25-05-2021 a 17-06-2021
  • Acompanyament durant el procés de dol - Fundació Paco Puerto del 12-07-2021 a 26-07-2021
  • ADOBE Photoshop - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-05-2021 a 21-07-2021
  • Altes capacitats: intervenció educativa - Fundació Paco Puerto Terrassa del 31-05-2021 a 30-06-2021
  • Anàlisi d'estats financers - Fundació Paco Puerto Terrassa del 30-06-2021 a 28-07-2021
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 31-05-2021 a 14-07-2021
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - del 17-06-2021 a 19-07-2021
  • Autocad 3D - INSTITUT EL PALAU del 14-06-2021 a 05-07-2021
  • Automatització Programable I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 24-05-2021 a 21-06-2021
  • Automatització Programable I - FUNDACIÓ LACETÀNIA del 31-05-2021 a 27-07-2021
  • Automatització Programable II - INSTITUT EL PALAU del 10-05-2021 a 07-06-2021
  • Automatització Programable II - Fundació Paco Puerto del 07-06-2021 a 01-07-2021
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto del 11-06-2021 a 26-06-2021
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 24-05-2021 a 01-06-2021
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 21-06-2021 a 02-07-2021
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 21-06-2021 a 01-07-2021
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - del 25-05-2021 a 15-06-2021
  • Com elaborar un pla de màrqueting digital - del 18-05-2021 a 27-07-2021
  • Com parlar en públic - + TALENT del 24-05-2021 a 28-06-2021
  • Comerç electrònic i botiga virtual - Fundació Paco Puerto Terrassa del 01-07-2021 a 29-07-2021
  • Community manager - del 26-05-2021 a 05-07-2021
  • Competències per a un teletreball efectiu - del 06-07-2021 a 27-07-2021
  • Comptabilitat bàsica - + TALENT del 14-06-2021 a 14-07-2021
  • Comptabilitat bàsica - del 03-05-2021 a 07-06-2021
  • Control de pànic col·lectiu - CCOO LLEIDA del 06-05-2021 a 20-05-2021
  • Cuina - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 02-06-2021 a 19-07-2021
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies - del 01-06-2021 a 15-06-2021
  • Diagnosis d'avaries mitjançant osciloscopi i màquina diagnosis. Nivell I - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 28-06-2021 a 06-07-2021
  • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - del 15-05-2021 a 03-07-2021
  • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D - Fointec Informàtica, SLU del 25-05-2021 a 29-06-2021
  • Educació inclusiva: autisme - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-06-2021 a 23-07-2021
  • Educació Inclusiva: dislèxia - Fundació Paco Puerto del 26-06-2021 a 24-07-2021
  • Educació inclusiva: TDA - Fundació Paco Puerto Terrassa del 22-05-2021 a 11-06-2021
  • Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia - del 09-06-2021 a 30-06-2021
  • Eines de coaching nivell 1 - del 22-05-2021 a 19-06-2021
  • Eines de coaching nivell 2 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-07-2021 a 29-07-2021
  • Eines de coaching nivell 2 - del 16-06-2021 a 21-07-2021
  • Eines de coaching nivell 2 - del 14-06-2021 a 12-07-2021
  • El dret a morir dignament - Fundació Paco Puerto del 28-06-2021 a 12-07-2021
  • El menjador escolar - + TALENT del 02-07-2021 a 23-07-2021
  • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat - Fundació Paco Puerto del 27-09-2021 a 30-09-2021
  • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat - CCOO LLEIDA del 14-06-2021 a 22-06-2021
  • Gestió de l'estrès - del 07-06-2021 a 28-06-2021
  • Gestió de tresoreria - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-05-2021 a 28-06-2021
  • Google analytics I google metatags - del 21-05-2021 a 06-07-2021
  • Habilitats de comunicació - del 10-06-2021 a 22-07-2021
  • Habilitats de comunicació - CCOO Cornellà del 12-06-2021 a 17-07-2021
  • Habilitats de comunicació - Fundació Paco Puerto del 03-06-2021 a 01-07-2021
  • Habilitats directives - del 31-05-2021 a 28-06-2021
  • Habilitats directives - Fundació Paco Puerto del 07-06-2021 a 23-06-2021
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - INSTITUT CARLES VALLBONA del 24-05-2021 a 28-06-2021
  • Intel·ligència emocional - INSTITUT CARLES VALLBONA del 19-05-2021 a 21-06-2021
  • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 07-06-2021 a 28-06-2021
  • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto Terrassa del 30-06-2021 a 29-07-2021
  • Interculturalitat i salut - del 05-07-2021 a 19-07-2021
  • Introducció a Internet de les Coses - Fointec Informàtica, SLU del 28-09-2021 a 21-10-2021
  • Introducció al posicionament web - del 19-06-2021 a 10-07-2021
  • Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions - del 31-05-2021 a 10-06-2021
  • Lideratge d'equips - CCOO Badalona del 03-06-2021 a 01-07-2021
  • Mecànica d'automoció - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 09-06-2021 a 22-06-2021
  • Mètode globalitzat. Treball per projectes - Fundació Paco Puerto del 19-06-2021 a 10-07-2021
  • Mindfulness - del 24-05-2021 a 28-06-2021
  • Mindfulness - Fundació Paco Puerto Terrassa del 21-06-2021 a 19-07-2021
  • Mindfulness - Fundació Paco Puerto del 02-06-2021 a 28-06-2021
  • Mindfulness - CCOO Cornellà del 22-05-2021 a 03-07-2021
  • MOS: Microsoft Office Excel II - + TALENT del 26-05-2021 a 30-06-2021
  • Nòmines i Seguretat Social I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 07-06-2021 a 22-06-2021
  • Nòmines i Seguretat Social I - Fundació Paco Puerto del 09-06-2021 a 05-07-2021
  • Nòmines i Seguretat Social I - Fundació Paco Puerto del 06-07-2021 a 28-07-2021
  • Nòmines i Seguretat Social II - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 01-06-2021 a 06-07-2021
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Mecanitzat i manteniment de màquines PTFP 0611 - del 20-05-2021 a 03-06-2021
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. TEI - del 29-05-2021 a 05-06-2021
  • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. TEI - del 26-05-2021 a 02-06-2021
  • Plataforma virtual - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-06-2021 a 07-07-2021
  • Posicionament web SEO/SEM - + TALENT del 14-09-2021 a 23-11-2021
  • Preparació a la borsa de treball de la Diputació de Barcelona: Tècnic/a mitjà/ana gestió - del 25-05-2021 a 10-06-2021
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - del a 30-10-2021
  • Preparació ACTIC nivell mitjà - del a 30-10-2021
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya - del 01-06-2021 a 29-07-2021
  • Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria - CCOO Reus del 22-05-2021 a 10-07-2021
  • Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció front al COVID-19 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 08-06-2021 a 29-06-2021
  • Programació neurolingüística - del 03-06-2021 a 08-07-2021
  • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 01-06-2021 a 29-06-2021
  • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-07-2021 a 16-07-2021
  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 29-06-2021 a 29-07-2021
  • Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia - del 14-06-2021 a 02-07-2021
  • Resolució de conflictes - del 28-06-2021 a 28-07-2021
  • Resolució de conflictes - del 09-06-2021 a 12-07-2021
  • Robòtica - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 07-06-2021 a 05-07-2021
  • Serveis assistencials en salut mental - del 15-06-2021 a 27-07-2021
  • SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació - CCOO LLEIDA del 31-05-2021 a 29-07-2021
  • Tècniques de relaxació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 01-06-2021 a 17-06-2021
  • Transport de seguretat - Fundació Paco Puerto del 14-06-2021 a 17-06-2021
  • Treball en equip - del 22-06-2021 a 27-07-2021
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-06-2021 a 28-07-2021
  • Xarxes socials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 25-05-2021 a 22-06-2021