Ref.77033

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 15-11-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,07

Persones formades

111
Descarrega la informació del curs aqui.

Xarxes socials

xarxes-socials-77033

- Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l'actualitat
- Comprendre la tipologia de xarxes socials
- Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació

1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual (5 h)
Inicis d’Internet.
Web 2.0 i elements de col•laboració en xarxa.
Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, fidelization.

2. Tipologia de xarxes socials (13 h)
Xarxes horitzontals Vs xarxes verticals.
Xarxes més populars: Facebook, Twitter i LinkedIn.
Imatge social: Instagram i Flikr.
Xarxes obertes, xarxes tancades.
Xarxes de treball col•laboratiu.
Xarxes d’interessos: Pinterest aplicat a e-commerce.

3. Compartir coneixements i continguts a la xarxa (6 h)
Com i on compartir imatges i vídeos a les xarxes: Flikr, Picasa, Youtube, Vimeo, Vine.
Drets d’autor i commom rights.
Com i on compartir notícies i esdeveniments.
Elaboració de continguts de manera compartida.
Paraules Clau.

4. Seguretat e imatge a les xarxes socials. (6 h)
Normes bàsiques de seguretat a la web.
Recomanacions de seguretat a les xarxes socials.
LPI i creative commons.

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes amb quatre alternatives de resposta representatives del contingut més destacat del curs.

Durada: 1 hora

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts. Per tal d’aprovar la prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Treball pràctic. Obrir un compte a la plataforma Hootsuite o similars. Integrar-hi una o dues xarxes socials i programar un mínim de dues publicacions.

Durada: 30 minuts.

Criteris de valoració: La prova tindrà un valor de 10 punts, dividits de la següent forma:

Procés d'obertura del compte: 3 punts
Integració de la/les xarxes socials: 4 punts
Programació de les publicacions: 3 punts


Temporització i lloc de realització: La prova pràctica es realitzarà a l’aula a la avant penúltima sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,07

Persones formades

111
Descarrega la informació del curs aqui.