Ref.69059

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 06-07-2019
FINAL: 20-07-2019

DURADA: 30 Hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

M Treball amb les intel·ligències múltiples

m-treball-amb-les-intel%c2%b7ligencies-multiples-69059

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

El curs té 10 hores presencials i 20 hores online.
Les sessions presencials seran els dies 29
/06/2019 i 13/07/2019 en horari de 9 a 14:00h.
Les 20 hores restants, es faran en la modalitat de teleformació, a través de la nostra plataforma entre aquestes dates.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Descobrir les mateixes intel·ligències.
- Valorar les diferents intel·ligències múltiples.
- Desenvolupar les diferents intel·ligències.

1.Teoria de les intel·ligències múltiples
- Marc conceptual: conceptes, teories i autors
- Les I.M. i les seves característiques
2. Quines són les meves intel·ligències?
3. Com desenvolupar les I.M.
- Tècniques, recursos
- Millora de les competències i aplicacions

Realització prova final avaluable: prova final tipus test de 10 preguntes de resposta única a partir de varies propostes, realitzada des de la plataforma online (avaluació final online de correcció síncrona).

Durant la part presencial, els alumnes crearan un projecte relacionat amb els temes treballats a l'aula.

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.