Ref.76933

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 26-10-2021
FINAL: 25-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,49

Persones formades

380
Descarrega la informació del curs aqui.

Lideratge d’equips

lideratge-dequips-76933

- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
- Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

- Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes

mes...

1 Liderar-se un mateix per poder liderar als altres. 5 hores
- El lideratge personal.
- Reactivitat i proactivitat.
- Cercle d’influència i cercle de preocupació.
- Zona de confort, desconfort i pànic.
- Les tres dimensions: part lingüística, part emocional i part corporal.
- La roda de la vida

2 Objectius previs per a un líder. 5 hores
- L’origen del lideratge
- Què és un líder?
- Aptituds del líder
- Les 8 dimensions del lideratge

3 Automotivació per motivar. 5 hores
- Construcció de l’autoimatge motivacional.
- La motivació i el rendiment
- Les variables que incideixen a la motivació: intrínseques i extrínseques.
- La motivació trascendent.

4 Lideratge en l'empresa. 10 hores
- El lideratge de les persones en el treball
- El lideratge d'equips de treball
- La gestió del conflicte i el canvi
- Estils de lideratge.
- El model de Blake i Mouton.
- Interdependència i sinergia.
- El directiu amb visió sistèmica.
- Els equips i els rols.
- Conflictes de rols en els equips.
- Paper esperat, percebut i actuat.
- Identificació dels rols
- Rol somiador, crític i realitzador.

5 Resolució de conflictes en l'empresa. 5 hores
- Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
- La mediació i la negociació.
- Com arribar a acords favorables.

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,49

Persones formades

380
Descarrega la informació del curs aqui.