Ref.77073

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 24-05-2021
FINAL: 21-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
12962

Valoració del curs

9,47

Persones formades

198
Descarrega la informació del curs aqui.

Automatització Programable I

automatitzacio-programable-i-77073

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable.
- Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament.
- Inspecció d'autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

1. Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
2. Parts i funcionament d'un autòmat programable
3. Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable
4. Descobrir les possibilitats dels autòmats programables
5. Conceptes de programació
6. Escriptura d'un programa
7. Introducció a l’ eina de programació (CX-programmer)
8. Formes de representació d'un programa
9. Estructura del programa
10. Objectes de programació
11. Operacions bàsiques
12. Muntatge
13. Direccionament
14. Instruccions bàsiques
15. Instruccions d’ enclavament
16. Seqüència d’operacions i control del temps
17. Comptadors
18. Instruccions comparació
19. Sensors i captadors
20. Introducció a l’electroneumàtica

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
12962

Valoració del curs

9,47

Persones formades

198
Descarrega la informació del curs aqui.